AED in Breecamp

In onze wijk zijn een aantal bewoners op het idee gekomen om door middel van een crowdfundingactie een AED aan te schaffen. Deze is dan dag en nacht beschikbaar op een locatie in het hart van de wijk, namelijk het Van der Goes van Naterspad (bij het Havezathepark).

Klik hier om direct te doneren.

Lees verder voor meer informatie.

Daarnaast lijkt het ons essentieel dat het plaatsen van een AED samen gaat met het aanbieden van een reanimatie-cursus voor 10 á 15 wijkbewoners. Deze bewoners worden getraind om een AED te gebruiken en kunnen optreden als burgerhulpverleners in de wijk.

In Nederland zijn er tussen de 7.000 – 8.000 reanimaties per jaar buiten het ziekenhuis, waarvan ongeveer 23% van de slachtoffers het overleeft. Een groot aandeel van deze slachtoffers heeft een hartstilstand waarbij met een AED een elektrische schok ervoor zorgt dat het hart weer normaal gaat kloppen.

Een ambulance kan niet altijd op tijd bij het slachtoffer zijn en daarom is het snel starten van reanimatie en het snel gebruiken van een AED essentieel en levensreddend. In Breecamp zijn momenteel AED’s beschikbaar bij CSV en Bubbels. Deze zijn echter niet dag en nacht  beschikbaar en bevinden zich niet binnen de 6-minutenzone voor de gehele wijk.

De 6-minutenzone betekent dat mensen binnen 6 minuten de juiste hulp ontvangen bij een hartstilstand. Dat wil zeggen: 112 wordt gebeld, er wordt gestart met reanimeren en de AED wordt ingezet. Hiermee vergroot je de kans op overleven aanzienlijk. Snelle hulp maakt dan ook het verschil tussen een goede en slechte afloop. (bronnen: Hartstichting.nl; Buurtaed.nl)

De bewonerscommissie steunt dit plan en heeft hiervoor een bijdrage van 600 euro gereserveerd! Een AED inclusief buitenkast en een meerjarig onder-houdscontract kost eenmalig 1.600 euro. Om de resterende 1.000 euro te financieren wordt er een AED-buurtactie opgezet om zo met crowdfunding het plan te financieren.

We hopen dan ook dat iedereen uit de wijk een kleine bijdrage wil leveren van gemiddeld eenmalig 2,50 euro voor het aanschaffen van de AED. Grotere bedragen zijn natuurlijk ook welkom.

Daarom zal er in de maand november een online platform voor de crowdfunding worden opengesteld die via onderstaande website is terug te vinden. Tevens zal er huis-aan-huis gevraagd worden of je voor 2,50 euro wilt deelnemen aan het initiatief.

https://www.buurtaed.nl/project/buurtaed-voor-van-der-goes-van-naterspad-8044-zwolle

De reanimatiecursus voor het gebruik van de AED zal voor de geïnteresseerden door ons georganiseerd worden. De gemeente Zwolle heeft een budget beschikbaar gesteld om burger-hulpverleners op te leiden en hiervan willen we dan ook gebruik gaan maken.

Aanvullende informatie over wanneer de AED geplaatst kan worden en wanneer de reanimatiecursus plaats zal vinden volgt later. Houd daarvoor onze website in de gaten. Wij hopen dat jullie allemaal net zo enthousiast zijn als wij over het plaatsen van een AED in onze wijk. We hopen natuurlijk dat de AED nooit echt nodig zal zijn.

Heeft Breecamp een kloppend hart? Wij dagen jullie uit!

 

Met vriendelijke groet,

Projectgroep AED: Harmke Toering, Ellen Meppelder, Danny van den Beld (Travers Welzijn) en Niek Warringa.