BC BreeCamp

BC BreeCamp is de bewonerscommissie van de wijk Breecamp. Deze commissie is in 2015 opgericht met het doel om op te komen voor de belangen van bewoners van Breecamp. Als zodanig voeren wij onder andere overleg met gemeente en andere partners over allerlei kwesties die in de wijk spelen. Wij zijn een onafhankelijke commissie en onze leden bestaan uit buurtbewoners die op vrijwillige basis hun werk doen.

BreeCamp heeft, naast het bestuur, de volgende werkgroepen:

Meer weten? Kijk dan op de betreffende pagina’s in het menu.  Je vindt hier niet alleen meer informatie over de verschillende werkgroepen, maar ook over het bestuur en over de samenstelling en de partners van BC BreeCamp.