Realisatie noordelijk deel Breecamp vervroegd

Het noordelijk gedeelte van Breecamp gaat eerder bebouwd worden dan oorspronkelijk gepland. Dit om in te kunnen spelen op de huidige grote woningvraag en om te kunnen voldoen aan de voor 2018 afgesproken woningbouwproductie.

Aantrekkende markt
De woningbouwmarkt trekt flink aan. Er is veel belangstelling voor projectmatige bouw en voor de vrije sector kavels zijn er meer inschrijvers dan beschikbare kavels. Gepland is in Stadshagen de komende tien jaar 3.000 woningen te bouwen, zo’n 300 per jaar.

Bouwrijp
Aanvankelijk werd gedacht dit gedeelte van Breecamp niet eerder dan na 2023 te realiseren. Omdat het al jaren geleden grotendeels bouwrijp is gemaakt, is het mogelijk om hier in 2018 met de bouw van de woningen te starten. In 2008 zijn het stedenbouwkundig programma van eisen en een beeldkwaliteitsplan voor dit gebied vastgesteld. De realisatie is echter tijdens de woningbouwcrisis stilgevallen.

Geactualiseerd plan
Het gebied bestaat uit vier eilanden en enkele terpen (langs de Oude Wetering). Het stedenbouwkundig plan voor het gebied is op onderdelen geactualiseerd. Er komen ruimere kavels en de kwaliteit en de inrichting van de openbare ruimte sluit aan bij het bestaande deel van Breecamp Het oorspronkelijke plan bood alleen ruimte voor middendure en dure woningen. Met de actualisatie van het plan is ook ruimte gevonden voor de inpassing van 40 sociale huurwoningen. Daarnaast is er ruimte voor 46 middendure en 110 dure woningen.

Moestuinen
In afwachting van bebouwing van het gebied hebben initiatiefrijke bewoners van Breecamp een paar jaar geleden een stuk grond (tijdelijk) in gebruik genomen voor moestuinen. Deze plek heeft zich ondertussen ontwikkeld tot een geliefde ontmoetingsplek in de buurt. In het nieuwe plan is in de directe nabijheid ruimte gevonden voor een alternatieve plek voor deze moestuinen.

Besluitvorming
Het college legt het voorstel om het noordelijk gedeelte van Breecamp in 2018 al te bebouwen voor aan de gemeenteraad ter definitieve besluitvorming.

Kijk op http://bit.ly/bouwplannen-breecamp voor de gemeenteraadsstukken over dit onderwerp.