Foto’s verkeersactie Jac. P. Thijsselaan

Op woensdag 13 december werd op de Jac. P. Thijsselaan door de politiekids een verkeersactie gehouden om de verkeerssituatie in dit deel van de wijk onder de aandacht te brengen. Bij de actie waren, naast de Politiekids, ook de politie, gemeente Zwolle, de ROVA, BC BreeCamp, wijkwerkers en buurtbewoners betrokken. De Politiekids hielden een laseractie en daarnaast werden enkele van de verkeersborden opgehangen die buurtkinderen de week daarvoor hadden beschilderd. De beschilderde verkeersborden worden de komende tijd gerouleerd.

Ook konden bewoners en automobilisten in gesprek gaan met wijkbeheerder Ilse Bloemhof over de verkeerssituatie. Voorafgaand aan de actie heeft de gemeente aangekondigd dat zij graag een klankbordgroep uit de wijk wil oprichten om de verkeerssituatie te bespreken. Wil jij ook je mening geven of ideeën aandragen? Stuur dan een mailtje naar Ilse: i.bloemhof@zwolle.nl.

De werkgroep Leven van BC BreeCamp houdt de verkeerssituatie ook scherp in de gaten en voert hierover regelmatig overleg met de gemeente. Wil je meer weten, of wil je deze werkgroep komen versterken? Stuur dan een mailtje naar bcbreecamp@gmail.com.

Op dit moment hebben we nog niet alle betrokken partijen gesproken en daarom zal er na de feestdagen een uitgebreider verslag over de verkeerssituatie op onze website worden geplaatst. Bijgaande foto’s geven alvast een indruk van de verkeersacties. Met dank aan Danny van den Beld (foto 1 t/m 3) en Wijkservicepunt West (foto 4).