Informatieavond vliegroutes rond Stadshagen

In de media verschijnen verschillende berichten over de plannen voor de uitbreiding van Lelystad Airport. Er wordt geschreven over een fors aantal vliegbewegingen dat mogelijk laag, ten noordoosten van Breecamp, Stadhagen zal passeren. De informatie over de effecten van deze uitbreiding op de leefbaarheid in Stadshagen is beperkt en roept bij veel inwoners vragen en zorgen op.

Wijkstichting Stadshagen Totaal en bewonerscommissie BreeCamp hebben het ministerie van Infrastructuur en Milieu én Actiecomité HoogOverijssel uitgenodigd hun visie op de plannen aan de bewoners toe te lichten.

Op dinsdag 11 juli zal Actiecomité HoogOverijssel een informatieavond houden en met een aantal sprekers toelichting geven op de plannen. Zij zullen aangeven wat in hun visie de gevolgen kunnen zijn voor onze wijk. Ook zal worden toegelicht welke alternatieven er zijn, hoe het besluitvormingsproces tot nu toe verloopt en, minstens zo belangrijk, wat er nog te beïnvloeden is.

Eén van de sprekers op deze avond is luchtvaartkenner Wim Liesker. Wim Liesker heeft zich verdiept in alles wat de bewoners te wachten staat in onze regio en boven onze wijk als deze plannen doorgaan. Hij zal een toelichting geven op o.a. de aanvliegroutes, de hoogte waarop er gevlogen zal worden ter hoogte van onze wijk, het te verwachten geluidsniveau en het aantal vliegbewegingen.

Uiteraard is er voldoende ruimte voor het stellen voor vragen.

U bent van harte welkom in De Paperclip (Oude Wetering 78) op dinsdag 11 juli om 19:45 uur. De bijeenkomst zal ongeveer tot 21:30 uur duren.

Ook het ministerie van Infrastructuur en Milieu is door de wijkstichting en bewonerscommissie gevraagd een toelichting te geven. Het ministerie geeft aan plannen te hebben om deze zomer een aantal gemeenten, waaronder Zwolle,  te bezoeken om hun plannen toe te lichten. Wanneer hiervan een datum bekend is, zullen wij de bewoners hierover informeren.

Wijkstichting Stadshagen Totaal en bewonerscommissie BreeCamp vinden het belangrijk dat bewoners goed geïnformeerd worden, maar nemen inhoudelijk geen standpunt in.

Bewonerscommissie  BreeCamp