Leven in Breecamp

BC BreeCamp streeft samen met de bewoners naar een wijk die schoon, netjes en veilig is. De werkgroep Leven in Breecamp ondersteunt daarbij en voert regelmatig gesprekken met bewoners, de gemeente en andere betrokken partijen over uiteenlopende onderwerpen.

verkeersoverlast-2a Zo vinden we de verkeersveiligheid erg belangrijk en daarom bespreken we regelmatig onveilige verkeerssituaties en mogelijke oplossingen met gemeente, politie en andere partijen. Zo houden we de verkeerssituaties aan de Sportlaan en Jac. P. Thijsselaan nauw in de gaten en zijn we betrokken geweest bij de verkeersactie die de Politiekids op 13 december 2017 aan de Jac. P. Thijsselaan hebben gehouden.

Ook hebben we samen met bewoners en andere betrokken partijen succesvol actie gevoerd voor de versnelde aanleg van de Laan der Molens, de tweede ontsluitingsweg in Breecamp, die eind 2016 feestelijk is geopend.

De uitbreiding van vliegveld Lelystad houdt de gemoederen flink bezig. Onze werkgroep volgt de berichtgeving over dit onderwerp dan ook op de voet. Ook hebben wij in juli 2017 samen met Wijkstichting Stadshagen Totaal en Actiecomité HoogOverijssel een informatieavond georganiseerd over de uitbreidingsplannen van Lelystad.
breecamp-energie-2a Onze werkgroep houdt ook de situatie rondom Breecamp Energie en de houtcentrale sterk in de gaten. Het gaat dan niet alleen over de uitstoot van fijnstof van de houtcentrale, maar ook bijvoorbeeld over tarieven en de klantenservice.
wateroverlast-1 Als het hard geregend heeft, gebeurt het regelmatig dat bewoners wateroverlast ervaren. Ook hierover zijn wij met betrokken partijen in gesprek.

Ervaar jij onveilige verkeerssituaties of wateroverlast, of heb je problemen met Breecamp Energie? Meld het ons dan via ons contactformulier. Wij kunnen de klachten dan bundelen, want samen staan we sterker!