Notulen overleg Bewoners met Breecamp Energie 22-01-2019

Afgelopen januari is er een overleg geweest tussen Breecamp Energie en een kleine groep bewoners van Breecamp.  Klik hier om de notulen te lezen.