Terugblik buurt-voor-buurtavond 19 april

Op 19 april werd er in De Paperclip een buurt-voor-buurtavond georganiseerd door de gemeente Zwolle en de bewonerscommissie. Bij de bewonersavond waren naast veel bewoners ook wijkwerkers en gemeenteraadsleden aanwezig. Tijdens deze avond zijn niet alleen de uitkomsten van het buurt-voor-buurtonderzoek van 2016 gepresenteerd, maar ook de nieuwe plannen van de bewonerscommissie. Over deze nieuwe plannen hebben jullie al iets kunnen lezen in de nieuwe editie van Breecamp Nieuws.

Breecamp-Oost heet voortaan Breecamp
Als eerste was het de beurt aan wijkwethouder René de Heer om een toespraak te houden. Hij vertelde dat Breecamp-Oost voortaan Breecamp heet. Niet alleen is dit een kortere naam die praktischer is, maar ook noemt toch al bijna iedereen onze wijk Breecamp. Bovendien komt er geen Breecamp-West, -Noord of -Zuid en daarom is de toevoeging -Oost overbodig geworden.
René de Heer vertelde dat hij trots is op de bewoners van Breecamp: zij hebben met elkaar heel wat bereikt; denk bijvoorbeeld aan de aanleg van de tweede ontsluitingsweg. Door de inzet van bewoners en de bewonerscommissie is er ook het nodige verbeterd in Breecamp. Dit is in de resultaten van het buurt-voor-buurtonderzoek terug te zien. René de Heer benadrukte dat bewoners ook zelf kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van Breecamp.

Nieuwe wijkbeheerder: Ilse Bloemhof
Sinds 1 april is Ilse Bloemhof de nieuwe wijkbeheerder van de gemeente Zwolle in Stadshagen. Zij vervangt Bianca op de Weegh, die wegens ziekte haar functie niet langer kan uitoefenen. Ilse woont zelf ook in Stadshagen en de buurt-voor-buurtavond was haar eerste bewonersavond.

Verbeterde resultaten buurt-voor-buurtonderzoek
Wijkmanager Bert Michel van de gemeente Zwolle vertelde vervolgens iets over de resultaten van het buurt-voor-buurtonderzoek. Ten opzichte van de vorige buurt-voor-buurtonderzoeken (uit 2012 en 2014) is een duidelijke verbetering te zien. Mensen zijn nog niet helemaal tevreden over de voorzieningen in Breecamp, zoals speeltuinen en parken, maar dat komt mede doordat de buurt nog in ontwikkeling is. Ook in sociaal opzicht is er nog ruimte voor verbetering, maar dat komt ook doordat de buurt nog in opbouw is en de samenstelling dus nog niet helemaal stabiel is. Bert Michel prees de bewoners, de bewonerscommissie en alle samenwerkende organisaties voor al hun inzet; zij hebben er samen voor gezorgd dat de situatie in Breecamp steeds beter is geworden.

Meer weten over het buurt-voorbuurtonderzoek en andere zaken? Kijk dan op één van onderstaande websites:
http://www.zwolle.nl/bvb2016 (resultaten buurt-voor-buurtonderzoek)
http://www.zwolle.nl/stadshagen (informatie over Stadshagen)
http://www.zwolle.nl/melding (via deze site kun je een melding doen bij de gemeente)
http://www.zwolle.nl/doemee (hier kun je leuke ideeën insturen)
http://www.zwolle.nl/vliegroutes (informatie over de vliegroutes van Lelystad Airport)

Nieuwe plannen bewonerscommissie
Maarten Tomson, de voorzitter van de bewonerscommissie, heeft tijdens de buurt-voor-buurtavond de nieuwe plannen van de commissie voor de komende twee jaar gepresenteerd. Zie voor een uitgebreid overzicht de nieuwste editie van Breecamp Nieuws. Niet alleen is er iets veranderd in de samenstelling van de werkgroepen, maar ook heeft de bewonerscommissie voortaan een nieuwe naam, namelijk BreeCamp. BreeCamp wil de komende twee jaar nog meer een verbindende en ondersteunende rol gaan spelen in de buurt, onder andere door buurtbewoners te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten. Maarten bedankte in zijn toespraak ook de achterban van de commissie; dankzij hun steun kon en kan BreeCamp haar werk blijven uitoefenen.

Uitnodiging: kom jij BreeCamp versterken?
Om de buurt goed te kunnen ondersteunen, hebben we nog wel wat extra handjes nodig. Wil jij ook wat doen voor de buurt, meld je dan nu aan. Op 9 mei aanstaande is er een overleg gepland waar BreeCamp graag iedereen ontvangt die een bijdrage wil leveren aan een betere en leukere buurt door samen te werken in de commissie. Ben jij er op 9 mei ook bij? Stuur dan een mailtje naar bcbreecamp@gmail.com. Kun je er op 9 mei niet bij zijn? Geen probleem; ook dan mag je je natuurlijk gewoon aanmelden.

Uitreiking buurtbonus
Als klap op de vuurpijl ontving BreeCamp uit handen van wijkmanager Bert Michel een buurtbonusom de komende twee jaar haar werkzaamheden mogelijk te maken. Deze cheque heeft een waarde van maar liefst €5500 en dit geld komt ten goede aan Breecamp. Met dit geld wil BreeCamp onder andere een aantal buurtinitiatieven ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan meehelpen met het organiseren van een buurtfeest. Benieuwd naar de mogelijkheden? Stuur dan een mailtje naar bcbreecamp@gmail.com.

Brainstormsessies / groepsgesprekken
Na de toespraken konden bewoners deelnemen aan brainstormsessies voor elk van de werkgroepen van BreeCamp: Bestuur, Leven, Verbinden en Opgroeien. Met de resultaten van deze brainstormsessies gaat BreeCamp aan de slag. Heb jij een leuk idee voor de wijk en wil je dit idee graag samen met BreeCamp realiseren? Stuur ons dan een mailtje.

Afscheid Rob Hofsteenge
BreeCamp heeft tijdens de buurt-voor-buurtavond ook afscheid genomen van Rob Hofsteenge en hem bedankt voor alles wat hij voor Breecamp heeft gedaan. Rob heeft zich, als betrokken buurtbewoner, jarenlang ingezet om de misstanden bij Breecamp Energie aan de kaak te stellen. Enkele maanden geleden is hij verhuisd en daarom heeft hij besloten om zijn werkzaamheden voor de commissie-Breecamp Energie neer te leggen. Binnenkort zal er op deze website nog een interview met Rob worden geplaatst.