Reminder: verkeersactie Jac. P. Thijsselaan

Reminder: vanmiddag is het zover! Dan zal er tussen 15.00 en 17.00u een aantal verkeersacties aan de Jac. P. Thijsselaan worden gehouden om de verkeerssituatie onder de aandacht te brengen. De gemeente maakt graag van deze actie gebruik om met bewoners van Breecamp in gesprek te gaan over de huidige verkeerssituatie en de definitieve weginrichting van de Jac. P. Thijsselaan. Namens de gemeente is wijkbeheerder Ilse Bloemhof aanwezig. Ook BC BreeCamp, de politie, Politiekids, wijkwerkers en betrokken buurtbewoners zullen hun opwachting maken.

Ben jij er ook bij? Ilse wil graag jullie ideeën en ervaringen horen over de verkeerssituatie. Ook is de gemeente van plan om een klankbordgroep op te richten. Zie onderstaande bewonersbrief voor meer informatie. Kun je vandaag niet aanwezig zijn maar wil je toch je mening geven of deelnemen aan de klankbordgroep? Neem dan contact op met Ilse (i.bloemhof@zwolle.nl).

De werkgroep Leven van BC BreeCamp houdt de verkeerssituatie ook scherp in de gaten en voert hierover regelmatig overleg met de gemeente. Wil je meer weten, of wil je deze werkgroep komen versterken? Stuur dan een mailtje naar bcbreecamp@gmail.com.