Verslag gesprek tussen BCBreecamp en Breecamp Energie

Verslag gesprek tussen BCBreecamp en Breecamp Energie

 

Bij het gesprek van woensdag 17 januari waren namens Unica aanwezig Marcel Gehrels en Laurens de Lange. Namens BreeCamp zaten Harmke Toering en Maarten Tomson aan tafel.

Dit voortgangsgesprek is een van de afspraken die is voortgekomen uit het mediationtraject van vorig jaar dat is gefaciliteerd door de gemeente. Het doel van dit gesprek is om te bespreken wat er in het afgelopen jaar is gebeurd en wat er te voorzien is voor het komende jaar. Daarbij hoort ook de afstemming van wat goed ging en wat beter kan. Kortom: het bespreken van de dagelijkse gang van zaken rondom de warmteaanvoer in Breecamp.

  1. Verkeerssituatie Sportlaan

Bij de aanpassing van de Sportlaan is net op tijd ontdekt door Breecamp Energie dat de nieuwe situatie niet geschikt zou zijn voor de vrachtwagens die de houtsnippers aanvoeren. In overleg met de gemeente Zwolle zijn de plannen aangepast. Dit is veiliger, omdat er niet vaker vrachtwagens hoeven te rijden met kleinere vrachten. Het uitvoeren van minder leveringen is ook voordeliger en scheelt geld.

In dit verband zijn er ook duidelijke afspraken gemaakt met de leverancier over de tijden van levering. Hierdoor zijn er geen leveringen meer rond bijvoorbeeld haal- en brengtijden van het Festival.

 

  1. Storingen

15 Juni is de enige ernstige storing geweest waar we als bewoners last van hebben gehad. Dit was het gevolg van de grote stroomstoring in de ochtend. Over deze storing is 1 klacht telefonisch binnen gekomen bij BE. Bij een stroomstoring is er sprake van overmacht en geldt er geen recht op een vergoeding. Doe je voor jouw adres geen melding, dan heb je ook in andere gevallen geen vergoeding!

 

  1. Bereikbaarheid

De telefoon wordt tijdens kantooruren opgenomen op de eigen afdeling van Breecamp Energie. ‘s Avonds is dat uitbesteed aan een andere partij, maar er staat wel altijd iemand paraat voor het geval er met spoed actie moet worden ondernomen.

Berichten van het contactformulier op de site van BE komen binnen in een mailbox die gedeeld is met verschillende medewerkers. Daardoor zou een reactie niet lang op zich moeten wachten. De klacht hierover wordt door BE onderzocht.

 

  1. Onderhoud

In september is er ‘inspectief onderhoud’ verricht bij een aantal woningen. Dit betekent dat de installatie wordt gecontroleerd en als het goed werkt is het afgehandeld. Er zijn twee signalen binnen gekomen dat er een monteur terug zou komen omdat er meer met de installatie aan de hand was. Er is echter geen vervolg meer geweest op het onderhoud. De twee adressen zijn doorgegeven en BE onderzoekt wat er aan werkbonnen of openstaande werkzaamheden bekend is.

De onderhoudsinterval is 3 jaar. Afhankelijk van het moment van oplevering vinden de inspecties plaats.

 

  1. Tarieven

Dit jaar zijn de tarieven niet bespreekbaar omdat ‘Breecamp Energie onder water staat’, aldus Laurens de Lange. Zowel het vaste tarief als het variabele tarief gaan omhoog. Bij een gemiddeld verbruik is dat 6,15%. Het overzicht van deze berekening op basis van de nieuwe tarieven komt zo spoedig mogelijk op de site van Breecamp Energie te staan.